paragraph

O kancelarii

Praktykę prawniczą prowadzę od roku 2005. Doświadczenie zdobywałem zarówno w adwokaturze, jak i na stanowisku prawnika korporacyjnego. Egzaminy adwokackie w Czeskiej Izbie Adwokackiej zdałem w 2012 roku. Jako adwokat pracowałem również dla ponadnarodowych kancelarii prawnych.

Usługi prawne świadczę głównie na rzecz podmiotów gospodarczych niezależnie od wielkości i profilu działalności. Od dłuższego czasu współpracuję z moimi kolegami adwokatami określonych  specjalizacji. Pozwala mi to na elastyczność, abym mógł spełniać wymagania moich klientów i tym samym oferować szeroki zakres usług prawnych.

Udzielam konsultacji prawnych osobiście, telefonicznie lub online. Wstępna konsultacja informacyjna jest bezpłatna.

Oferowane usługi prawne

Usługi prawne świadczę w szczególności w następujących zakresach:

Obchodní právo

Prawo handlowe

obsługa umów
obsługa korporacyjna
fuzje i przejęcia
nieuczciwa konkurencja
spory prawne dotyczące wierzytelności/niewypłacalności

Veřejné zakázky / PPP

Zamówienia publiczne / PPP

wsparcie prawne projektów PPP
zarządzanie zamówieniami publicznymi i dotacjami
konsultacja warunków przetargu
reprezentacja w postępowaniach w sprawie sprzeciwu
reprezentacja przed Urzędem Ochrony Konkurencji / przed Sądem

E- commerce

E- commerce

kompleksowe doradztwo dla sklepów internetowych
warunki handlowe
wdrożenie RODO
ochrona konsumenta
spory prawne (sklep internetowy / klient)

Právo nemovitostí

Prawo nieruchomości

wsparcie prawne projektów developerskich
kupno i sprzedaż nieruchomości
depozyt adwokacki
weryfikacja dokumentacji związanej z umowami

Potrzebujesz rady?

Cena

Cena usługi prawnej zależy od jej przedmiotu i trudności. W większości przypadków jest naliczana w stawce godzinowej. Możemy również negocjować wynagrodzenie zależnie od odniesionego sukcesu (success fee).

Nie pobieram opłat za wstępną krótką rozmowę telefoniczną lub konsultację on-line, podczas której udzielę bardziej szczegółowych informacji na temat ceny.

Referencje

CIS
Hospodářská komora
Lanex
Chemcomex
Národní strojírenský klastr
Vítkovice aréna
Poski
Eversheds

Współpracuję

  • PONCZA LEGAL s.r.o., kancelaria adwokacka
  • Mgr. Pavel Klega, adwokat
  • JUDr. Radim Duda, notariusz
  • JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M., komornik sądowy
  • JUDr. Milena Bodiová, syndyk masy upadłościowej

Media i artykuły

ČT

Komentarz dla telewizji czeskiej w wiadomościach regionalnych na temat zamówienia publicznego na usuwanie lagun ostrawskich (19.12.2018 r.)

ereporter

Artykuł opublikowany na www.epravo.cz „RODO z punktu widzenia sklepów internetowych i ich klientów” (25.06.2018 r.)

ČT

Gość w regionalnym programie informacyjnym Telewizji Czeskiej na temat skuteczności europejskiego rozporządzenia RODO (25.05.2018 r.)

ereporter

Artykuł opublikowany na www.epravo.cz – „Wejście inwestora do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za pośrednictwem udziału inwestycyjnego” (22.05.2016 r.)

Kontakty

Mgr. Petr Psotka, advokát
Nr ewidencyjny Czeska Izba Adwokacka 14188
tel. komórkowy: +420775209289, e-mail: psotka@akpsotka.cz
siedziba: Macharova 302/13, 702 00 Ostrava
IČO: 73612707

Bc. Lenka Divínová, asystentka
tel. komórkowy: +420774120881, psotka@akpsotka.cz

vstup
vstup